Shiatsu centrum Ostrava
Heureka - ověřené hodnocení obchodu MINALT

Dezinfekční prostředek MIKASEPT KAS 1L

Dezinfekční prostředek MIKASEPT KAS 1L

Dostupnost: skladem
Skladem: 1 ks
Cena bez DPH: 256 Kč
Cena: 310 Kč
Váha: 1100 g
Množství:

Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek se svěží vůní pro plošnou dezinfekci, čištění podlah, omyvatelných stěn a předmětů, dlaždic, obkladů, kameniny, nábytku.
Vlastnosti:

 • neobsahuje aldehydy, nealergizuje
 • vykazuje baktericidní, virucidní a fungicidní účinek
 • nepůsobí agresivně na čištěné materiály
 • příjemná vůně
 • je vhodný pro ruční a strojovou dezinfekci
 • dobré čistící a dezinfekční účinky
 • doporučujeme střídat s MIKASEPTEM GAL
 • přípravek prokázal deklarovanou účinnost na MRSA

Složení: alkyldimethylbenzylammonium chlorid, neionogenní tenzidy, komplexotvorné přísady
Oblast použití:

 • zdravotnická zařízení, kojenecké ústavy, ozdravovny, léčebny
 • výrobny léků, laboratoře
 • kuchyně, sanitární místnosti, sociální zařízení
 • instituce, školy, školky, doprava

Spektrum účinnosti: A, B, V, MRSA
Dávkování MIKASEPTU KAS (plošná dezinfekce)

Použití Koncentrace Spektrum účinnosti Doba působení
Baktericidní, fungicidní působení, působení proti mikroskopickým kvasinkovým houbám 1% A,V, MRSA 1 h
Plošná dezinfekce v virucidním působením 2,0% A, V, MRSA 30 min
Účinný proti MRSA (Staphylococus aureus) 3,0% A,B,V, MRSA 30 min

Způsob použití: Před použitím naředit na vhodnou koncentraci vodou o teplotě 40°C. Plochy a předměty umýt a nechat zaschnout. K připravenému roztoku nepřidávat jiný dezinfekční nebo čistící přípravek. 10 l naředěného pracovního roztoku MIKASEPTU KAS postačí na ošetření 60 - 100 m2 pracovní plochy, dle stupně znečištění.
Skladování: Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +25 °C.
Pokyny pro zacházení: Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Při práci s MIKASEPTEM KAS nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.
Upozornění: Chránit před dětmi! Nevylévat do odpadu!
Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby
Bezpečnostní upozornění:  

   
                  Nebezpečí

Přílohy:
pdfBezpečnostní list [pdf, 271 kB]
zpět nahoru