Maserské kurzy, kosmetické kurzy

18. 9. 2015 Instruktor Fitness - akreditovaný kurz MŠMT ČR

Rekvalifikační kurz  s akreditací MŠMT ČR Instruktor fitness je určen pro úplné začátečníky.

Během kurzu Vás seznámíme se stavbou a funcemi lidského těla, ovládání a organizace sportovního tréninku s tvorbou individuálních cvičebních programů, s diagnostikou atd. 

Protože je tento kurz akreditovaný, po jeho úspěšném ukončení můžete požádat o vystavení ŽL, nebo uplatnění na trhu práce ve službách. 

Akreditace Rekvalifikačního kurzu Instruktor  fitness je udělena pod Č.j.: 071/2014-50

 

Tento kurz může absolvovat každý po dosažení 18 let, střední vzdělani v délce minimálně 2 let, dobrý zdravotní stav, sportovní zdatnost na výkon činností sportovního instruktora.

 

Délka kurzu: 150 hod.

 

Program kurzu: 

  • teorie fitness
  • praxe v fitress centru
  • základy fyziologie a anatomie teorie + praxe 
  • psychologie 
  • první pomoc při náhlém postižení zdraví
  • nácvik první pomoci
  • základy hygieny
  • diagnostika, atd.

Více: www.kurzy.minalt.com